Hubro truet av planlagt hyttefelt

Annonser:

I forslag til ny kommuneplan for Radøy i Nordhordland er det planlagt et hyttefelt i et hubroterritorium. Norsk Ornitologisk Forening har kommet med en sterk anbefaling om at hyttefeltet ikke må realiseres.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar