Høring av forslag om samordnet sentral kontingent i NOF

Annonser:

NOFs organisasjonsutvalg overleverte 1. november 2010 sin rapport med en vurdering av organisasjonsstruktur i NOF, med forslag til hvordan medlemskap i NOF bør bli i fremtiden. Dokumentet legges herved ut på høring i organisasjonen frem til 9. desember 2010.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar