Sidensvans i titusener (Fuglevennen)

Annonser:

Sidensvansen har inntatt landet i store mengder og rensker nå trær og busker for bær. NOF har fått rapporter om flokker på mer enn 1000 fugler fra mange kanter av landet. (Fuglevennen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar