Gravandåret 2016 er godt i gang

Annonser:

Til sammen 3 233 observasjoner av 22 848 gravender er hittil rapportert i Artsobservasjoner fra 2016. Fuglekikkere over hele landet har dermed tatt et krafttak for å kartlegge viktige områder for Årets Fugl. Hvor mange gravender går til hekking, og klarer vi å kartlegge nye hekkeområder for arten i Norge?


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Gravandåret 2016 er godt i gang

Annonser:

Til sammen 3 233 observasjoner av 22 848 gravender er hittil rapportert i Artsobservasjoner fra 2016. Fuglekikkere over hele landet har dermed tatt et krafttak for å kartlegge viktige områder for Årets Fugl. Hvor mange gravender går til hekking, og klarer vi å kartlegge nye hekkeområder for arten i Norge?


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar