Gråsisikene var uvanlig tallrike under #Hagefugltellingen. Noen av dem kan ha flydd langt. Rett før nyttår ble en gråsisik med kinesisk ring fanget på Skagen i Danmark. http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1624 (Norsk Ornitologisk Forening)