Grå- og polarsisiker opptrer nesten alltid i flokker vinterstid. Det er det gode grunner til: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1986 (Norsk Ornitologisk Forening)