Det er ingen plan(et) B! Vipps til #141816 Viktige skogsområder i #Malawi og #Nepal er under et enormt press. Truete fuglearter forsvinner og artsmangfoldet kan ødelegges for alltid. Sammen med NOF kan du gjøre en forskjell – støtt vårt internasjonale arbeid! Du kan også laste ned giro fra: http://www.birdlife.no/internasjonalt/?id=1057 (Norsk Ornitologisk Forening)