Gorillaene i Afrika er i fare for å bli utryddet av krypskyttere og milits som tjener rått på å plyndre naturressurser. FN og Interpol vil ha et krafttak for å redde bestandene.