Gorillaene. En siste kamp for å overleve

Annonser:

Gorillaene i Afrika er i fare for å bli utryddet av krypskyttere og milits som tjener rått på å plyndre naturressurser. FN og Interpol vil ha et krafttak for å redde bestandene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar