Analyse av skjellprøver viser forekomst av rømt oppdrettsfisk (Veterinærinstituttet)

Annonser:

En rapport fra Veterinærinstituttet viser at 0,6% av undersøkt laks fra Trondheimselvene blir klassifisert som rømt oppdrettsfisk. Undersøkelsene er basert på analyser av skjellprøver fra fisken. 07.01.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar