Godt innlegg fra Norsk Ornitologisk Forening – Lofoten Lokallag om skuddpremieordningen. https://www.lofot-tidende.no/fugl/natur-og-miljo/politikk/skuddpremie-pa-naturlig-tilhorende-arter-et-gufs-fra-fortiden/s/5-28-79520 (Norsk Ornitologisk Forening)