Et våryr tjeldpar som ikke kan vente til snøen har smelta, så lenge tangen er bar og innbydende. Neste generasjon må sikres! (Norsk Ornitologisk Forening)