Går du med planer om tiltak og undersøkelser som inkluderer fugler, men mangler finansieringen? … (Norsk Ornitologisk Forening)

Går du med planer om tiltak og undersøkelser som inkluderer fugler, men mangler finansieringen? Sjekk om våre fond kan være aktuelle. http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=2001 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar