Smøla IBA: Mellom havørner og sjøfugl

Annonser:

Øygruppen Smøla befinner seg helt nord i Møre & Romsdal, rett sørvest for Hitra, og består av over 5000 øyer, holmer og skjær med mellomliggende grunne sjøområder. Selve hovedøya har store arealer med myr, kystlynghei og dyrket mark, med mange småtjern og dammer her og der. Kystlinjen består av et mylder av sund og småbukter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar