Fuglestasjonsrapporten for 2016 er her! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Årsrapporten for 2016 fra fuglestasjonene på Lista og Jomfruland er nå klar. Resultater fra den standardiserte ringmerkingen er presentert, sammen med hovedtrekk fra tellingene av rastende og trekkende fugler ved fuglestasjonene. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Fuglestasjonsrapporten for 2016 er her! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Årsrapporten for 2016 fra fuglestasjonene på Lista og Jomfruland er nå klar. Resultater fra den standardiserte ringmerkingen er presentert, sammen med hovedtrekk fra tellingene av rastende og trekkende fugler ved fuglestasjonene. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar