Fugleinteresserte i nord, støtt vårt arbeid og abonner på Lappmeisen!

Annonser:

Flere steder nordpå arbeides det nå aktivt for å styrke fuglevernarbeidet. I Finnmark har vi blant annet fått en ny giv i fylkeslaget hvor vi ønsker å være et bindeledd for fugle- og naturinteresserte i fylket vårt, samt samarbeide med alle gode krefter ellers i landsdelen. Støtt vårt arbeid med å abonnere på Lappmeisen!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar