Fugleinteressen er økende! Aldri før har det vært solgt så mye fuglemat som nå, kan NRK Dagsrevyen melde. url (spol til kl. 19.33) Zoolog Roar Solheim mener Norsk Ornitologisk Forening burde hatt langt flere medlemmer, og trekker frem helsegevinsten og gleden ved fuglekikking. Er du fortsatt ikke medlem hos oss er det bare å melde seg inn (medlemskapet gjelder også for 2019). url Foto av blåme … (Norsk Ornitologisk Forening)