Kartering av hekkefuglfaunaen i Ramsar-området Øvre Forra naturreservat ble utført i begynnelsen av 1970-årene og gjentatt med nøyaktig samme prosedyre i 2011 og 2012. I alt 16 arter ble registrert med hekketerritorier, og av disse ikke mindre en 10 vadefuglarter. (Norsk ornitologisk forening)