18. desember 2015 ble Veterinærinstituttet tatt opp som medlem i «The Seafood Innovation Cluster». — Dette gir muligheter for et tettere og mer forpliktende samarbeid med næringsaktører og andre forskningsaktører i blå sektor, sier administrerende direktør Gudmund Holstad. 06.01.2016 (Veterinærinstituttet)