Fristen for å sende inn forslag til NOFs Fossekallpris og Fuglevernpris nærmer seg med stormskritt. Send inn gode forslag innen 1. februar. http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1981 (Norsk Ornitologisk Forening)