Brev angående flytting av ansvarsområder Foreningen Våre Rovdyr har i dag sendt brev til Statsminis… (Foreningen Våre Rovdyr)