En av tre norske fuglearter er med på ny rødliste!

Annonser:

Lirype og fjellrype er blant nykommerne på rødlista som i dag ble presentert av Artsdatabanken. Det er 82 fuglearter som er med på rødlista for fastlandsdelen av Norge, og 15 av dem er nykommere. Situasjonen for norske sjøfugler og mange vadefugler blir også stadig verre!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar