Fotråte hos villrein i Setesdal-Ryfylke (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har påvist fotråte hos ei forkommen villreinsimle som ble avlivet av Statens naturoppsyn i Setesdal-Ryfylke villreinområde i januar i 2016. Dette er første påvisningen av fotråte i denne villreinpopulasjonen.   16.02.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar