20 år med Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus HOP har gitt verdifull kunnskap om he… (Veterinærinstituttet)