De fleste sjøfugler lever lenge, utsetter hekkingen til de er flere år gamle og sprer reproduksjonen over mange år. Denne type livshistorie gjør sjøfugler ekstra sårbare for redusert voksenoverlevelse, slik vi opplevde vinteren 2016. https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4500/Episoder-med-massedod-kan-ha-store-effekter-pa-sjofuglbestandene (Norsk Ornitologisk Forening)