Dagen i dag, den 22. mai, er utpekt av FNs generalforsamling til å markere konvensjonen om biologisk mangfold. – Denne viktige avtalen er det all mulig grunn til å feire, samtidig som det haster med å trappe opp arbeidet for å bevare verdens natur, sier WWFs naturmangfoldrådgiver Sverre Lundemo. Hele 196 land har sluttet seg til avtalen om å stoppe tapet av naturmangfold. Denne FN-avtalen har stor … (WWF-Norge)