FNs avtale for naturmangfoldet fyller 25 år (WWF-Norge)

Annonser:

Dagen i dag, den 22. mai, er utpekt av FNs generalforsamling til å markere konvensjonen om biologisk mangfold. – Denne viktige avtalen er det all mulig grunn til å feire, samtidig som det haster med å trappe opp arbeidet for å bevare verdens natur, sier WWFs naturmangfoldrådgiver Sverre Lundemo. Hele 196 land har sluttet seg til avtalen om å stoppe tapet av naturmangfold. Denne FN-avtalen har stor … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.