Hekketiden er her, og det finnes en rekke lover og regler som skal beskytte den, slik at denne … (Norsk Ornitologisk Forening)

Hekketiden er her, og det finnes en rekke lover og regler som skal beskytte den, slik at denne sårbare perioden får et heldig utfall for fuglene. Viktigst er nok naturmangfoldlovens § 15, hvor det står: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.» Les vår nettsak, og få gode tips til hvordan du kan hjelpe fuglene i sommer! Foto av bokfin … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar