Fugler som bygger reir i hulrom får ofte problemer med små parasitter som gjemmer seg i gammelt reirmateriale. Er fuglene i stand til å vurdere faren for å bli angrepet av de blodsugende dyrene? En fersk artikkel i Ornis Norvegica viser at svarthvit fluesnappere foretrekker å hekke i parasittfrie fuglekasser. (Norsk ornitologisk forening)