Ulik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Mens granmeisa hevder territorium året rundt og med en fast sosial struktur på innvånerne av territoriet, har kjøttmeis løsere territorieforhold og sosiale bånd utenom hekketiden. En studie publisert i Ornis Norvegica sammenligner aggressive forhold mellom ungfugler hos de to artene fra juli til april. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar