Seksjon for virologi ved Veterinærinstituttet kan nå tilby åtte nye akkrediterte metoder for påvisning av virus blant landdyr eller fisk.  Seksjonen har gjennom flere år hatt akkreditering av en metode for påvisning av Influensa A-virus som forårsaker fugleinfluensa. Nå utvider de tilbudet.  22.02.2016 (Veterinærinstituttet)