Fjæras stamgjest – stabil eller på retur? (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Betydelige tilbakeganger har blitt dokumentert i de store vinterbestandene av tjeld i Storbritannia, Tyskland og Nederland de siste to tiårene. Det er i disse landene at de fleste av våre egne tjeld overvintrer. Så hvordan går det egentlig med den norske hekkebestanden? (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar