Final call: Nyheten om hvor alvorlige klimaendringene er, og hvor kort tidsvindu vi har på å … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Final call: Nyheten om hvor alvorlige klimaendringene er, og hvor kort tidsvindu vi har på å redusere utslippene, har totalt overskygget regjeringens presentasjon av statsbudsjettet i dag. I følge klimaforskerne har vi kun 12 år på oss til å halvere utslippene av klimagasser dersom vi skal unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. En slik begrensning er i tråd med Parisavtalen fra 2015. Men … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar