Regjeringen har gjennom flere år satset på marin forsking, og foreslår for 2019 å bevilge 30 millio… (Veterinærinstituttet)