Naturvernorganisasjonene i Norge er kritiske til Klima- og miljødepartements forslag om å endre rovviltforskriften, slik at det blir lettere å skyte kongeørn i Norge.Forslagene til endringer vil ikke få ned tapstallene for lam og reinkalver, men vil kunne forsterke en negativ trend for kongeørnbestanden, mener organisasjonene. Sårbar bestand av kongeørnI en felles pressemelding uttaler Norsk Ornit … (WWF-Norge)