20 000 underskrifter for kongeørna! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår å endre vilkårene for skadefelling av kongeørn, noe NOF er sterkt imot. Forslagene representerer et alvorlig brudd med forvaltningen av rovfugler, og er skremmende svakt faglig begrunnet. Hele 20 000 personer fra inn- og utland signerte NOFs protest, som nå er overlevert myndighetene sammen med vårt høringssvar på endret rovviltforskrift. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar