Færre helnorske ulver, flere i grenseland (WWF-Norge)

Annonser:

Så langt i vinter er det påvist at fire helnorske ulvevalpekull ble født i 2016. Det er to færre enn året før. Samtidig er flere ulver enn før registrert på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.  Høgskolen i Innlandet har laget en foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge på oppdrag fra Rovdata. Resultatet viser at det hittil er registrert færre helnorske valpekull … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Færre helnorske ulver, flere i grenseland (WWF-Norge)

Annonser:

Så langt i vinter er det påvist at fire helnorske ulvevalpekull ble født i 2016. Det er to færre enn året før. Samtidig er flere ulver enn før registrert på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.  Høgskolen i Innlandet har laget en foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge på oppdrag fra Rovdata. Resultatet viser at det hittil er registrert færre helnorske valpekull … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar