EuroBirdwatch – grågåsa topper i 2017 (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

De værmessige forhold under årets EuroBirdwatch førte til at antall observatører var lavt, og at det ble 100 000 færre fugler registrert enn i fjor. Grågåsa var mest tallrik med 33 450 individer, fulgt av bjørkefink, bokfink og kortnebbgås. Vi legger også merke til minst sju registrerte egretthegrer. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar