Et varsko for Slettnes naturreservat i Finnmark (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Mye tyder på at menneskelig påvirkning truer de viktige fuglebestandene i Slettnes naturreservat i Finnmark. NOF avd. Finnmark ber nå om at en revisjon av forvaltningsplanen adresserer problemstillingene effektivt, og at det vurderes nødvendige strakstiltak for å bedre situasjonen før hekkesesongen 2019. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar