Med totalt 112 syngende åkerrikser rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren 2015 var fjorårets forekomst av arten godt under snittet for de siste 20 årene. En kald vår og forsommer er trolig noe av årsaken til den lave forekomsten. Les mer om årets sesong i åkerrikseprosjektets årsrapport for 2015!