Bekjempelse av ILA i Lofoten og Vesterålen (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Infeksiøs lakseanemi er en alvorlig virussjukdom som er utbredt i norsk fiskeoppdrett. I  Lofoten og Vesterålen har det vært spesielt mange utbrudd de siste tre åra, og bekjempelse av ILA i disse områdene er tema i Veterinærinstituttes månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for desember. 22.12.2015 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar