Miljødirektoratet har pålagt jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felt hjortevilt for sk… (Veterinærinstituttet)