Vest i Trysil lever en ulveflokk som har holdt til der i flere år. Familiegruppen i Slettås er en av Skandinavias største og mest stabile ulveflokker. Nå kan hele familien bli skutt til vinteren.  Rovviltnemndene i region 4 og 5 har vedtatt at fire familiegrupper av ulv skal kunne skytes i lisensjakt til vinteren. En av familiegruppene som foreslås skutt er ulvene i Slettås.– Ulvefamilien i Slettå … (WWF-Norge)

Vest i Trysil lever en ulveflokk som har holdt til der i flere år. Familiegruppen i Slettås er en av Skandinavias største og mest stabile ulveflokker. Nå kan hele familien bli skutt til vinteren.  Rovviltnemndene i region 4 og 5 har vedtatt at fire familiegrupper av ulv skal kunne skytes i lisensjakt til vinteren. En av familiegruppene som foreslås skutt er ulvene i Slettås.– Ulvefamilien i Slettå … (WWF-Norge)

Vest i Trysil lever en ulveflokk som har holdt til der i flere år. Familiegruppen i Slettås er en av Skandinavias største og mest stabile ulveflokker. Nå kan hele familien bli skutt til vinteren.  Rovviltnemndene i region 4 og 5 har vedtatt at fire familiegrupper av ulv skal kunne skytes i lisensjakt til vinteren. En av familiegruppene som foreslås skutt er ulvene i Slettås.– Ulvefamilien i Slettå … (WWF-Norge)

Vest i Trysil lever en ulveflokk som har holdt til der i flere år. Familiegruppen i Slettås er en av Skandinavias største og mest stabile ulveflokker. Nå kan hele familien bli skutt til vinteren.  Rovviltnemndene i region 4 og 5 har vedtatt at fire familiegrupper av ulv skal kunne skytes i lisensjakt til vinteren. En av familiegruppene som foreslås skutt er ulvene i Slettås.– Ulvefamilien i Slettå … (WWF-Norge)