Elva Vinda i Oppland skal få renne fritt! Olje- og energidepartementet (Norge) har avslått søknaden om bygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre. Dette er en av de aller siste uregulerte elvene i området, og har en særlig høy hekkekonsentrasjon av fossekall. Gratulerer til alle som har kjempet mot utbyggingen, inkl. NOF Valdres lokallag. Foto: Trond Øigarden (Norsk Ornitologisk Forening)