Angoraull – stor lidelse avslørt

Annonser:

Publisert: 21.11.13

Dyrebeskyttelsen Norge og Norges Kaninforening kontakter nå kles- og tilbehørsleverandørene/produsenter i Norge, og ber om informasjon og dokumentasjon på hvor deres angoraull stammer fra og hvilke tiltak de har iverksatt for å sørge for at kaninene ikke lider.

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar