Ledige engasjementer som regionansvarlige i TOV-E

Annonser:

Det er nå to ledige prosjektengasjementer i NOF som regionansvarlige i fugleovervåkingsprosjektet TOV-E. Regionene er Nordland/Troms og Finnmark. TOV-E er en forkortelse for ‘Terrestrisk overvåking – ekstensiv’.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar