Dristig forskningsprosjekt skal gi ny kunnskap om laksens immunsystem (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Seniorforsker Unni Grimholt i Forskningsgruppe Fiskehelse ved Veterinærinstiuttet har fått innvilge… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar