Bekreftet skrantesjuke på voksen reinbukk i Nordfjella (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Diagnosen er basert på ELISA og Western Blot-undersøkelse, og påvisning ble gjort både i lymfeknuter… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar