Diagnosen er basert på ELISA og Western Blot-undersøkelse, og påvisning ble gjort både i lymfeknuter… (Veterinærinstituttet)