Det sies at gruvearbeidere hadde med seg kanarifugler i bur ned i gruvene. Når fuglene døde var det fare på ferde, og på tide å komme seg ut. I motsetning til gruvearbeiderne kan ikke vi rømme, men vi kan ta mye bedre vare på naturen. BirdLife Internationals nye rapport sier at mange tidligere vanlige og utbredte fuglearter nå havner på lister over truede arter. Det tyder på at vi forringer hele ø … (Norsk Ornitologisk Forening)