Sameksistens mellom mennesker og fugler kan stundom være en kilde til konflikt. Kunnskap om hvordan man kan legge til rette for at både mennesker og fugler skal trives er avgjørende for å unngå slike konflikter. NOF har derfor laget et utvalg informasjonsskriv med nyttig informasjon, tips og triks rettet mot noen av de mest konflikt-tilknyttede artene.