Det har gått to år siden Stortinget fattet vedtak som skapte stor usikkerhet rundt forvaltningsregimet for kongeørn. Vi oppsummerer dagens situasjon, og merker oss at årets registrerte rovvilttap, slik de går fram av Rovbase, indikerer rekordlave tap av reinkalv til kongeørn. Foto: Jan Erik Tangen Støtt vårt arbeid for kongeørn og andre fuglearter! url http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyh … (Norsk Ornitologisk Forening)