Det er ikke bare sjøfuglene våre som sliter med plastforurensningen. Plast kan feste seg rundt bl.a. føtter, nebb og hals på mange slags fugler. Nå i påska kom stæren tilbake til hekkeplassene flere steder i landet, og minst en har hatt ekstra bagasje på flyturen. http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2049 (Norsk Ornitologisk Forening)